Ezher Şeyhi, Bahreyn’in Kahire Büyükelçisini Kabul Etti

  • | Tuesday, 9 November, 2021
Ezher Şeyhi, Bahreyn’in Kahire Büyükelçisini Kabul Etti

     Büyük İmam Ezher Şeyhi Prof.Dr. Ahmed et-Tayyib, Pazartesi günü, Bahreyn Krallığı’nın Mısır büyükelçisi Hişam bin Muhammed El-Jowder'i Ezher Şeyhliğinde kabul etti.
 Büyük İmam, Ezher ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin derinlikleri ve gücüyle seçkin olduğunu belirterek, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al-Halife'nin Arap ve İslam Ümmetinin sorunlarına hizmet etmedeki rolü için takdirini dile getirdi. 
Ezher’in ılımlı yaklaşımı, diğere açılım ve tek vatanın evlatları arasında fitne yayınlara fırsat bırakmamaya dayalı olduğunu belirten Ezher Şeyhi, farklı dinlerin mensupları arasında karşılıklı kardeşliği ve bağlamlaşmanın, radikal ve aşırı düşüncelerin sahiplerine alan bırakmayacağını, kardeşlik ve insanlık ruhunun hakim olduğu sağlıklı bir ortamın yolunu çizeceğini vurguladı
Büyükelçi ise, Bahreyn Krallığı'nın, liderliği ve halkı olarak, Ezher’in hoşgörülü İslami ilkeleri pekiştirmesindeki öncül rolünü ayrıca her zaman farklı ülkeler ve halklar arasında barış değerleri ile hoşgörü, kardeşlik ve bir arada yaşama kültürünü sağlamlaştırmaya çalışan Ezher Şeyhi Prof.Dr. Ahmed et-Tayyib’i takdir ettiklerini ifade etmiştir.
 

Print
Categories: Haberler
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.