Avrupa’da İslamofobi: Belçika Örneği

  • | Monday, 3 January, 2022
Avrupa’da İslamofobi: Belçika Örneği

Belçika’da yaşayan Müslümanların varlıkları Kuzey Afrikalı Müslüman göçmenlerle 1910’lara dayanıyor. O dönemlere ait fazla bilgi olmamasına karşın, çeşitli antlaşmalar, 1964- 1974 arasında binlerce Müslüman işçiye yerleşme imkânı sağladı ve bunlara İslam dinini seçen yerli Belçika vatandaşları da katıldı. Belçika’da yaşayan Müslümanların sayısı yaklaşık 415 000 olup ve Belçika toplumunun % 4’ünü temsil etmektedir.

Fas asıllı Müslümanlar                              229000

Türk asıllı Müslümanlar                            135000

Cezayir ve Tunus asıllı Müslümanlar           25000

Belçika toplumu çoğunluk olarak Katoliklerden oluşmaktadır. Müslümanlar ise ikinci sırada yer almaktadır. Belçika, Batı Avrupa’da Avusturya’dan sonra 19 Temmuz 1974 tarihinde İslâm dinini resmen tanıyan ikinci ülke olmuştur. Anayasa, tüm vatandaşlarına, mensup oldukları dine uygun eğitim görme imkânı veriyor. Bu çerçevede, 1978 yılından bu yana okullarda isteyen öğrenciler için İslam din dersi verilmektedir.

Merkezi Washington’da bulunan PEW Araştırma Merkezi’nin dini temel alarak dünyadaki nüfus artışını analiz ettiği “Küresel Müslüman Nüfusun Geleceği: 2030 Öngörüsü” raporunda “20 yıl sonra her dört kişiden biri Müslüman olacak” denilerek Hıristiyan dünyası uyarılmaktadır. Müslümanlar 2010 yılında Avrupa nüfusunun yüzde 6’sını oluştururken, 2030 yılında bu oranın yüzde 8’e ulaşması tahmin edilmektedir. Belçika’da Müslüman nüfusun artışı yüzde 6’dan yüzde 10,2’ye çıkmaktadır.

Belçika'da İslam'a ve Müslümanlara karşı duyulan kuşku ve güvensizlik 1980'den itibaren daha Şiddetlenmiş; daha doğrusu Belçikalıların, işçi olarak gelen Türk ve Faslı göçmenlerin geçici olarak değil de kalıcı olarak Belçika'ya yerleştikleri düşüncesi ile karşı karşıya geldiklerinde artmıştır. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu (ECRI)'ye göre, 11 Eylül saldırılarından sonra Belçika'da (şahıslara yapılan hakaret ve saldırılar, mülkiyetlere verilen zararlar, cinayetler vb.) İslamofobi olaylarında bir artış. görülmektedir. Belçika toplumunda meydana gelmiş bu tip olaylardan şunları örnek verebiliriz: Mayıs 2002'de Brüksel'in Schaerbeek semtinde Fas asıllı Müslüman bir çift komşuları tarafından öldürülmüştür.

Kasım 2002'de Anvers Borgerhout'ta 27 yaşındaki Faslı İslam din dersi öğretmeni ailesine iftar için geldiği bir anda komşuları tarafından katledilmiştir. Bu olayın akabinde, yüzlerce genç durumu protesto etmek için sokağa dökülüp güvenlik güçleri ile çatışmıştır.

Belçika günlük gazetelerinden Belga'nın haberine göre 2004 yılında meçhul şahıslar Seringen Camii'ne patlayıcı maddelerle saldırıda bulunmuşlardır. Camide maddi hasar oluşurken, Hasselt Savcılığı yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Hollanda'da öldürülen Theo Van Gogh olayından etkilenmiş olabileceklerini söylemiştir.

Kaynaklar:

  1. Mehmet Zeki AYDIN, “Belçika’da İslamofobi ve Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık”, CÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:, Sivas 2007, ss.7-32’de yayımlanmıştır, Sayı:, Sivas 2007, ss.7-32’de yayımlanmıştır. s.7,8,9

                https://www.mehmetzekiaydin.com/kaptan/dimg/230692599722883290542008-7.pdf

  1. Murat AKTAŞ,  AVRUPA’DA YÜKSELEN İSLAMOFOBİ VE MEDENİYETLER ÇATIŞMASI TEZİ, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt:13, No:1 (Yıl: 2014), s.31-54, s.33

                http://aacd.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/462/2018/02/C13S1Aktas.pdf

  1. Mehmet Zeki AYDIN; adı geçen eser, s20,21

          https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221492

Print
Tags:
Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.