İlim Fazileti

  • | Thursday, 21 April, 2022
İlim Fazileti

     İlim, insanın yolunu aydınlatan ve ona Rabbine nasıl ibadet edeceğini, insanlara nasıl davranacağını öğreten nurdur. Kim Allah'a basiretle kulluk etmek ve insanları güzel bir şekilde Allah'a ibadete davet etmek isterse ilim öğrenmelidir. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: De ki: “İşte bu benim yolumdur. Ben, ne yaptığımı bilerek Allah’a çağırıyorum; ben ve bana uyanlar (bunu yapıyoruz). Allah’ı ortaklardan tenzih ederim! Ve ben ortak koşanlardan değilim.” (Yûsuf Suresi - 108). 
Tüm semavi dinler, insanlığın menfaati için ilim öğrenmeye teşvik etti. İslam, insanları ilim öğrenmeye teşvik etmiş ve Kur'an-ı Kerim, alimleri diğer insanlara üstün kılmıştır.  Yüce Allah şöyle buyuruyor: “De ki: Hiç bilenlerle (âlim) bilmeyenler (cahil) bir olur mu?” (Zümer, 9). Bu, İslam'da ilim faziletine ve âlimlerin değerine bir delildir.  
Kuran-ı kerimde, İslâm’da ilmin önemini gösteren bir çok ayet vardır. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Suresi- 9). "Allah içinizden îman edenlerle ilme nail olanların derecelerini yükseltir." (Mücadele Suresi- 11).
İlim öğrenmekle ilgili bir çok hadis vardır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: İlim öğrenmek her Müslüman´a farzdır. (İbn Mace).  “Kim ilim talebi için yolculuk yaparsa Allah onu cennete götürecek yola sokar. Muhakkak ki melekler kanıtlarını ilim talebesi üzerine gererler. Bu onlardan razı oldukları içindir. Muhakkak ki gökte ve yerde bulunanlar ilim talebesi için istiğfar ederler. Hatta denizdeki yunus balığı bile. Âlimin abide üstünlüğü bedir gecesinde ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki âlimler Nebilerin varisleridir. Nebiler, geriye ne dirhem, ne de dinar bırakıyorlar. Onlar ancak ilmi miras olarak bırakırlar. Kim ondan alırsa büyük bir pay ve kazanç almış olur. (Buhari 10, Ebu Davud 1, Tirmizi 19, İbni Mace 7).
İlim, toplumdan bilgisizliği kaldırıp insanı etrafındaki değişiklikleri anlamaya yardım eder. Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevi, ilimin milletleri yükselmeye sebep olduğuna dikkat çekerek dünyada herşey için en gerçek yol gösterici olduğunu vurguluyor.


 

Print
Categories: Makaleler
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.