DAEŞ Terör Örgütü Tarafından Öne Sürülen Sözde Hilafet Devletine Biat Etmeyen Müslümanların Tekfir Edilmesine Reddiye

  • | Tuesday, 24 May, 2022
DAEŞ Terör Örgütü Tarafından Öne Sürülen Sözde Hilafet Devletine Biat Etmeyen Müslümanların Tekfir Edilmesine Reddiye

     İslam’da iman ve küfür, Allah ile kulları arasındaki bir konudur. Allah’ın yarattıklarının en hayırlısı, bize, Insanlara karşı, onların söylediklerine göre davranmak, ve onların kalplerinde gizlediklerini yargılamamak, mümin ile kafir için kontrol yargılaması yapmamayı öğretmiştir. Çünkü kalplerdekini bilen ancak Allahtır... Bizim için sadece göz önünde olan sözkonusudur, gizli olan ve açıklanmayan ise Allah’a aittir. Ancak Allah kuluna hesap soracaktır. Şimdi de terör örgütlerinin, onlara karşı ve onların kanlı yolunun peşinde olmayan herkesi tekfir etmeleri, aşırı ve abartılı bir zulümdür. Onlar islamın bu konudaki açık öğretilerine aykırı davranmaktadırlar. Resûlullah (sav) ise bir Müslümanın kendi kardeşini tekfir etmesi, kanı, malı, namusunu mübah görmesi hakkında uyarmıştır.
Tekfirci gruplar, kendi aşırı düşüncelerine uymayan bütün müslümanları öldürmek ve evlerini tahrip etmek için, bunlara "kafirler ve mürtedler" diye söylüyorlar. Acaba bu gruplar bu öğretileri nerden alıyor? Bir rivayette şöyle nakledilmiştir: Cebrail (as), Peygamber efendimize “İman nedir” diye sordu, Peygamberimizin (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, hayır ve şer ile kadere inanmandır” (Buhari ve Müslim)

Print
Categories: Haberler
Tags:
Rate this article:
5.0

Please login or register to post comments.