İnsan Kardeşliği

  • | Sunday, 5 February, 2023
İnsan Kardeşliği

     Her insan Allah’ın muhteşem bir eseridir. İnsan olmaktan kaynaklanan kardeşliğin de bir hukuku ve bir ahlâkı vardır. Hangi dinden, hangi ırktan, hangi renkten, hangi bölgeden, hangi coğrafyadan olursa olsun her insanın bir hakkı ve bir hukuku vardır. Bu sebeple insan insana haksızlık edemez. İnsan insana zulmedemez. Her insanın canı, kanı, malı, onuru ve namusu muhteremdir, mukaddestir, dokunulamazdır.

İslam dini, insan hakları konusunda hala ulaşılamaz durumdadır. İnsan kardeşliği prensibine yer verir. Eşitlik adına adaletsizliğe de göz yummaz. İnsanların zulmedilmesine ve zarar görülmesine yol açacak aşırılıklara da geçit vermez. Peygamberimizin (s.a.s) Veda hutbesinde: “Hepiniz Âdem’densiniz. Âdem de topraktandır.” buyurdu.

Kur'an-ı Kerim de “Ey insanlar! Biz sizi bir erkekten ve bir dişiden yarattık. Ve sizi farklı şubelere, ırklara, kabilelere ayırdık. Öyleyse birbirinizi tanıyın.” (HUCURAT: 13) buyurarak insanların birbirinin hakkını, varlığını, dilini, dinini ve ırkını tanımaya çağırır.

Bu bağlamda Ezher Şeyhi Prof. Dr. Ahmed et-Tayyib ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 4 Şubat 2019'da Abu Dabi'de hoşgörü, birlikte yaşama ve barış kültürünü yaymak ve dünyadaki mevcut savaşları, çatışmaları, ahlaki ve kültürel çöküşü durdurmak için  "İnsan Kardeşliği" belgesi imzaladı.

Yine “İnsan Kardeşliği” belgesi, tüm insanlığı, dinlerin nefret, şiddet, aşırılık ve bağnazlığı körüklemek amacıyla kullanılmasının durdurulmasına çağrı yapıyor. Bunun üzerine; ihtilaf, çatışma, savaş ve soykırımlara sebep olan kin, nefret, düşmanlık, hoşgörüsüzlük ve aşırılığın yerine insan kardeşliği, dostluk, muhabbet ve birlikte bir arada yaşama ruhu ve ahlakı güçlendirilmelidir.

Hem Doğu hem de Batı’da aşırıcı örgütler ve aşırı sağcı topluluklar, ötekini reddederek aşırılık ve nefret söylemini yayıyor ve bazıları da gençleri kendi hareketlerine çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla, Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevi, bu radikal örgütlere karşı çıkmak için insan kardeşliği ve bir arada yaşama kavramları etrafında bir dizi kongre, konferans, sempozyum ve kampanyalar gibi etkinlikler düzenliyor. Gözlemevi de insana sırf insan olduğu için değer verme, barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşama değerlerini ve farklılıkların zenginlik kaynağı olması düşüncesini pekiştirmeye çalışmaktadır.

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.