Hz Hafsa

  • | Friday, 1 September, 2023
Hz Hafsa

Hz Hafsa (r.a) 605 yılında Mekke’de Peygamberlik gelmezden (Bi’set’ten) 5 sene önce doğdu. Annesi büyük sahabî Osmân b. Maz'un'un kız kardeşi Zeyneb'tir. Babası ise, İslâm tarihinde adâletiyle ün salan, ikinci halife Hz. Ömer’dir. Babası ile birlikte Mekke’de Müslüman oldu. Hafsa Binti Ömer (r.a.) Bilgili ve kültürlü, irâdesi kuvvetli, sadakat sahibi bir İslâm hanımefendisidir. Resûlullah, 3. yılın Şâban ayında (Ocak 625) dördüncü eşi olarak 400 dirhem mehir karşılığında Hafsa ile evlendi. Üçüncü hicri yılda Resûlullah Efendimiz’in aileleri arasına katılarak mü’minlerin annesi olma şerefini elde eden bahtiyarlardan oldu.

Hz. Hafsa annemiz ibadete düşkündü. Çok namaz kılar, çokça nâfile oruç tutardı. Onun hayatı da diğer annelerimiz gibi fakirlik içinde geçti. Yatak olarak kullandığı bir şiltesi vardı. Yazın onu altına sererdi. Kışın da bir tarafını altına serip, bir tarafını da üzerine örterdi. Çoğu zaman yemek için ekmek bulamazdı. Buna rağmen şikâyetçi olmadı. Hep haline şükretti.

Hz. Hafsa annemiz Peygamber evinin talebesi dışarının ise hocası olmuştur. O hanenin okuma yazma bilen tek hanımdır. Okumayı Hz. Şifa bint Abdullah’tan öğrenmiştir. Hz. Hafsa annemiz birçok talebeler ve talibeler yetiştirmiştir. Kardeşi Hz. Abdullah b. Ömer’i r anhüma nasıl yetiştirdiğine bakarsak Hafsa annemizin nasıl bir muallime olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca Hz Hafsa fetva verecek kadar ilimde zirvelerdedir. Efendimiz aleyhisselamdan 60 hadis rivayet etmiştir. Bunların dördü hem Ṣaḥîḥ-i Buḫârî hem de Ṣaḥîḥ-i Müslim’de, altısı sadece Ṣaḥîḥ-i Müslim’de bulunmakta, rivayetlerinden kırk dördü Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer almaktadır. Kur’an’ı hıfz etmiştir ve Hz. Ebû Bekir’in halifeliği döneminde oluşturulan mushafı da yıllarca Hafsa annemiz korumuştur.

Hafsa’nın 45 yılının Şâban ayında (Ekim 665) Medine’de vefat ettiği, cenaze namazını Medine Valisi Mervân b. Hakem’in kıldırdığı ve Bakī‘ Mezarlığı’na defnedildiği belirtilmekte, bazı kaynaklarda ise 41 yılının Cemâziyelevvel ayında (Eylül 661) ve bir kısmında 27 (647-648) yılında vefat ettiği ileri sürülmektedir.

Kaynaklar:

https://islamansiklopedisi.org.tr/hafsa

https://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3686

https://ilkadimdergisi.net/genc.../yazi/babasinin-kizi--4207

https://www.islamveihsan.com/hafsa-binti-omer-r-a-kimdir...

https://sorularlaislamiyet.com/.../hafsa-binti-omer-ibn...

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.