İlim Fazilati
     İlim bilinen bir şeyi mahiyeti üzere idrak etmektir. Demek ki bir kimseye bir şey kendi mahiyeti üzere tebayün ettiğinde o kimse o şeyi bilmiş olur. Tüm semavi dinler, insanlığın menfaati için ilim öğrenmeye teşvik etti. Bu...
Tuesday, 3 January, 2023
Vatandaşlık 1
Vatandaşlık kavramı, gölgesinde herkesin adalete güven duyduğu, görevler vehaklardaki eşitlik üzerine kuruludur. Bu nedenle toplumlarımızda tam vatandaşlık kavramını pekiştirmek gerekir. Yalnızlık ve aşağılama duygusunu taşıyan, çekişme ve fitne...
Monday, 1 August, 2022
İSLAM’DA CİHADIN GERÇEĞİ
     Türevleriyle birlikte “Cihat” kelimesi, Kur’an-i kerim’de otuz bir kez, “savaş” kelimesi ise sadece dört kez geçmektedir. Kuran'da ve hadis metinlerinde Cihat anlamının, savaş anlamından...
Sunday, 31 July, 2022
İnsani Kardeşlik Belgesi
     İnanç: inanan insanı, desteklemesi ve sevmesi gereken diğer bir kardeşi olduğunu görmeye sevk eder. İşte tüm insanları, evreni ve yaratıkları yaratan ve onları merhametiyle eşitleyen Allah’a inanmaktan hareket...
Sunday, 26 June, 2022
1234