Hz Hafsa
Hz Hafsa (r.a) 605 yılında Mekke’de Peygamberlik gelmezden (Bi’set’ten) 5 sene önce doğdu. Annesi büyük sahabî Osmân b. Maz'un'un kız kardeşi Zeyneb'tir. Babası ise, İslâm tarihinde adâletiyle ün salan, ikinci halife...
Friday, 1 September, 2023
Hz. Zeyneb bint Cahş
Hz. Zeyneb bint Cahş (r.anha) miladi 588 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Onun annesi Resûl-i Ekrem’in halası Ümeyme bint Abdülmuttalib’dir. Baba tarafından Kureyş’in Esed b. Huzeyme kabilesine mensuptur. Kısa boylu olduğu...
Tuesday, 1 August, 2023
Hz. Ümmü Seleme
Ümmü Seleme, bi'setten onbeş sene önce Mekke'de doğdu. Hind isminden çok Ümmü Seleme künyesiyle tanınır. Kureyş kabilesinin Benî Mahzûm koluna mensuptur. Soyu Resûl-i Ekrem’in soyu ile yedinci dedeleri Mürre’de birleşir....
Saturday, 1 July, 2023
HÜSEYİN CAMİİ
     Hz. Hüseyin Camii, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunmaktadır. Kahire’nin en eski ve turistik mekanlarından olan Halil Han Çarşısı yanındaki cami, 1154 yılında inşa edilmiştir. Tarihi yapı, Memlükler döneminde...
Monday, 5 June, 2023
123456