Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevi 2022 Yılında
    Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevi, 2022 yılı boyunca aralıksız çalışmalarına devam etti. Dini ve ahlaki değerleri gösteren ve aşırılık yanlısı örgütlerin fikirlerini çürüten bir dizi makale ve rapor yayınladı. Ayrıca İslamofobi,...
Wednesday, 4 January, 2023
İlim Fazilati
     İlim bilinen bir şeyi mahiyeti üzere idrak etmektir. Demek ki bir kimseye bir şey kendi mahiyeti üzere tebayün ettiğinde o kimse o şeyi bilmiş olur. Tüm semavi dinler, insanlığın menfaati için ilim öğrenmeye teşvik etti. Bu...
Tuesday, 3 January, 2023
İnfografik: Türkçe Bölümünün 2022 Yılı Özeti
     Türkçe Bölümü, Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevinin önemli birimlerinden biridir. Bu birimin araştırmacıları, 2022 yılı boyunca Arapça ve Türkçe haber, makale ve raporlar yazarak, birçok seminere katılarak, güzle ahlak,...
Monday, 26 December, 2022
Ezher Şeyhi'nden Taliban'ın, Kızların Üniversite Eğitimini Askıya Alma Kararına Tepki
     Büyük İmam Ezher Şeyhi Prof. Dr. Ahmed et-Tayyib, Afganistan'daki Taliban yönetiminin, kız çocuklarının eğitimini askıya alma kararının, İslam hukukuna ve Kur'an-ı Kerim'in çağrısına aykırı olduğunu...
Saturday, 24 December, 2022
245678910Last