Avrupa’da İslamofobi: Belçika Örneği
Belçika’da yaşayan Müslümanların varlıkları Kuzey Afrikalı Müslüman göçmenlerle 1910’lara dayanıyor. O dönemlere ait fazla bilgi olmamasına karşın, çeşitli antlaşmalar, 1964- 1974 arasında binlerce Müslüman işçiye yerleşme imkânı...
Monday, 3 January, 2022
TÜRKİYE’DE İLK CAMİ
      Türkiyenin ilk camisi, Habib-i Neccar camiidir. Bu camii, Antakya, 636 yılında Hz. Ömerin komutanlarından Ebu ubeyde Bin Cerrah tarafından fethedildiğinde fethin simgesi olarak, Habib-i Neccar ve Hz. İsanın iki havarisinin...
Thursday, 11 November, 2021
İslam, Kılıç Zoruyla Yayılmadı
     Hz. Muhammed (s.a.s.) kırk yaşında peygamber oldu. İslami tebliğe başladığı zaman, kendi kavminin düşmanlığıyla karşılaşmıştır. Ama yirmi üç yıl sonra öldüğünde, bütün Arap yarımadası onun tebliğ ettiği islami kabul...
Friday, 15 October, 2021
AVRUPA’DA İSLAMOFOBİ: FRANSA ÖRNEĞİ
     1970’lerde ve 1980’lerde göçmen işçilerin aileleri ile beraber Avrupa ülkelerine gelmeye başlamaları, göç dalgasını ciddi olarak etkilemiştir. Fransa’ya büyük oranda eski sömürgesi konumundaki Mağrip,...
Monday, 4 October, 2021
12