الازهر الشريف دو بمب گذاری تروریستی در کابل را محکوم ميكند

الازهر الشريف دو بمب گذاری تروریستی در کابل را محکوم ميكند

 • 16 شهریور 1395
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 614
 • 0 Comments
رصدخانه الازهر از اظهارات مثبت پاپ فرانسیس در مورد عدم وجود رابطه بين اسلام و خشونت قدردانى ميكند

رصدخانه الازهر از اظهارات مثبت پاپ فرانسیس در مورد عدم وجود رابطه بين اسلام و خشونت قدردانى ميكند

 • 15 مرداد 1395
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 772
 • 0 Comments

مفهوم جهاد 12

 • 10 مرداد 1395
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 138
 • 0 Comments

مفهوم جهاد 10

 • 10 مرداد 1395
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 137
 • 0 Comments

مفهوم جهاد 11

 • 10 مرداد 1395
 • Author: Sameh Eledwy
 • Number of views: 133
 • 0 Comments
RSS
First34568101112Last