Sikukuu ya Eid Al-Fitr Adabu na Hukumu zake

Imeandaliwa na Dkt., Ahmed Khalaf Abul-Fadl

 • | Wednesday, 10 April, 2024
Sikukuu ya Eid Al-Fitr Adabu na Hukumu zake

 

Kwa kuwa nafsi zimeumbwa na kupenda sikukuu na nyakati za furaha, na Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya mioyo shauku ya sikukuu na kufurahia nayo na kujali jambo lake, kwa sababu watu hupata ndani yake umoja, utulivu, raha na furaha, jambo ambalo ni dhahiri, hata ikawa sikukuu ni jambo kubwa kwa watu wote bila kujali dini zao kwa sababu ya kushikamana kwa malengo hayo nayo, basi Sharia ya Uislamu imekuja na uhalali wa Siku Kuu ya Eid al-Fitr na Eid al-Adha.

Na Mwenyezi Mungu ameweka ndani yake (siku kuu) pana na kuonyesha furaha ambayo roho inahitaji, na hii ni kutoka kwa rehema ya Mwenyezi Mungu kwa Umma wa Muhammad, haswa kwa kuwa ni sikukuu mbili halali zilizobarikiwa ambazo Yeye Mwenyezi Mungu anazipenda, tofauti na sikukuu za mataifa mengine ambazo Mwenyezi Mungu hakuzihalalisha, bali ni sehemu ya ubunifu wao.

Kuna Sunnah za Siku ya Eid ni lazima zifuatwe wakati wa Eid. Zifuatazo ni baadhi ya mambo muhimu:

Takbir Ni Sunnah kwa Waislamu wote katika miji yao kukabiri kuanzia usiku wa Eid hadi muda wa sala.

Kuoga: Mtume Muhammad (SAW) alikuwa anaoga kabla ya Sala ya Eid.

Kufuturu: Ni bora kufuturu kabla ya Sala ya Eid, hata kwa tunda moja.

Kuvaa Mavazi Mazuri: Mavazi yanapaswa kuwa safi na mazuri.

Kutakiana Heri: Waislamu wanatakiwa kuamkiana "Eid Mubarak."

Kutoka Njia Tofauti: Mtume Muhammad (SAW) alikuwa anatokea njia moja na kurudi njia nyingine baada ya Sala ya Eid.

Kuswali Eid: Ni bora kuswali Eid katika sehemu wazi karibu na makazi. Wanawake wenye hedhi wanaruhusiwa kuhudhuria.

 

Jinsi Familia Inavyokaribisha Sikukuu

Familia ya Kiislamu inakaribisha sikukuu, ambazo ni Eid al-Fitr na Eid al-Adha, kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad (SAW) aliyesema: "Mfungaji ana furaha mbili, furaha ya kufuturu na furaha ya kukutana na Mola wake."

Maandalizi ya Sikukuu:

 • Kutoa Zakatul Fitr: Hii ni sadaka ya lazima inayotolewa kabla ya Sala ya Eid. Mtume Muhammad (SAW) alikuwa anatoa Zakatul Fitr baada ya jua kutua siku ya mwisho ya Ramadhani.
 • Kuvaa Mavazi Mpya: Familia hujitayarisha mavazi mapya ya Eid kama alivyofanya Mtume Muhammad (SAW).
 • Kuandaa Chakula: Familia huandaa chakula cha pamoja na kucheza michezo ya kufurahisha watoto.

Hekima ya Sikukuu:

 • Furaha: Kama Mwenyezi Mungu anavyosema katika Qur'an: "Na siku hiyo waumini watafurahi." Furaha ni halali baada ya kazi ngumu na ibada. Eid al-Fitr inakuja baada ya mwezi wa kufunga Ramadhani, na Eid al-Adha inakuja baada ya Hija.
 • Umoja wa Waislamu: Waislamu wanafurahia pamoja kwa kufuturu baada ya mwezi wa Ramadhani na kuswali Eid kwa pamoja.
 • Shukrani kwa Mwenyezi Mungu: Ni njia ya kuonyesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa neema Zake.

Sikukuu Kama Fursa ya Kuimarisha Uhusiano wa Familia:

 • Kutembeleana: Eid ni fursa nzuri ya kutembeleana na jamaa na kuimarisha uhusiano.
 • Kusameheana: Ni wakati wa kusameheana na kuondoa chuki.
 • Kujali Wazazi: Watoto wanapaswa kuonyesha heshima na upendo kwa wazazi wao.
 • Kuwa na Furaha Pamoja: Familia inapaswa kufurahia pamoja na kucheza michezo.

Hatimaye Jamii yetu inahitaji umoja na mshikamano kutatua matatizo yake. Tunaweza kutumia fursa ya sikukuu kuimarisha uhusiano wetu na kujenga jamii bora. Wazazi wanapaswa kuwapa watoto wao fursa ya kufurahia sikukuu kwa njia halali.

Tunatumaini sikukuu hii iwaleteeni furaha na baraka tele!

Print
Categories: Makala
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.